“พีไฟว์กรุ๊ป” บริจาคเครื่องมือการแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง


พีไฟว์กรุ๊ป นำโดย คุณพริ้งเพรา โตกะคุณะ ประธานอาวุโส พร้อมด้วย แม่ชีแม่ชีปรัษฐา โตกะคุณะ บริจาคอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทางการแพทย์ รถเข็นยาผู้ป่วยใน จำนวน 2 คัน, คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด, ชุดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์รับส่งข้อมูลความดันโลหิต (แบบอัตโนมัติเข้าระบบ HIS ของโรงพยาบาล) จำนวน 1 ชุด เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาลให้กับโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมี นายแพทย์ปางชนนม์ เตี้ยแจ้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้องและพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ. โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา.

PP1__47161380.jpg

Email

PR. P5Group

Advertisement