คุณภาวัฒน์ โตกะคุณะ ประธานคณะผู้บริหาร P5 Group ร่วมกับ ช่องคูลชาแนล82 และช่องไทไชโย68 ส่งมอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย ที่เกิดจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
P5 Group มีความห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมาก จึงมอบถุงยังชีพซึ่งบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของผู้ประสบภัย โดยได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางกร่าง จ.นนทบุรี และพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งการจัดทำโครงการ #ปันน้ำใจให้สังคมครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ส่งต่อความสุขและรอยยิ้มคืนกลับสู่สังคม.

S__47325206.jpg

Email

PR. P5 Group