ข่าวประชาสัมพันธ์

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดแสดงโครงการและการลงทุนสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ในงานประชุมเอเปค 2022 ขานรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล

บรรยายภาพ -นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (ที่ 5 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ให้การต้อนรับนายสุชาติ ชมกลิ่น (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้ติดตาม ขณะเยี่ยมชมบูธของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ในงานประชุมผู้นำเอเปค 2022 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ผู้นำด้านโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ของประเทศไทย และหนึ่งในพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของงานประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค 2022 จัดแสดงโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG ของรัฐบาลไทย เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาด้านความยั่งยืนได้ถูกจัดแสดงในบูธขนาด 100 ตร.ม. รวมถึงโครงการพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน ที่มีทั้งโครงการโซลาร์รูฟท็อปและโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ โครงการ Clean Water for Planet ที่มุ่งบำบัดและจัดการน้ำเสีย รวมไปถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และปลูกฝังจิตสำนึกต่อส่วนรวมให้ชุมชนต่าง ๆ ได้เห็นถึงความ สำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการ WeCYCLE การนำผักตบชวาจากโครงการ Clean Water for Planet ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้ว นำมาแปรรูปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กระเช้าของขวัญ (Hamper) และกระเป๋าใส่แล็ปท็อป (Laptop Bag) ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ช่วยสร้างงานและรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การสนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล เป็นพันธกิจเพื่อการเติบโตที่มีสมดุลในทุกมิติ และความยั่งยืนก็เป็นเสมือน DNA ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจของเราสู่ระดับภูมิภาคอีกด้วย เรากำลังพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดของดับบลิวเอชเอให้ก้าวสู่การเป็น Zero Waste และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราไว้”

APEC-2022-WHA_1500.jpg

Email

Wandee Lerdsupongkit