เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ในสาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม รางวัล Distinguished จากงาน TMA Excellence Awards 2022 รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผลรางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กรในสาขานั้น ๆ รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้ เราให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในทุกการดำเนินงานของดับบลิวเอชเอ” พร้อมเสริมว่า “ดิฉันขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของดับบลิวเอชเอทุกท่านสำหรับการมีส่วนร่วมและความพยายามอย่างยิ่งยวดตลอดมา”

ADVERTISEMENT

บรรยายภาพ: นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (ขวา) ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ในสาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม รางวัล Distinguished จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ซ้าย) นายกรัฐมนตรีในงาน TMA Excellence Awards 2022

WHA_THAILAND-CORPORATE-EXCELLENCEAWARDS-2022_1500.jpg

Email

Wandee Lerdsupongkit