บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ส่งความห่วงใยเพื่อบรรเทาภัยหนาวให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทุพพลภาพ และกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร มอบผ้าห่มเฮงลิสซิ่ง จำนวน 500 ผืน พร้อมด้วยเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์กันหนาว ในโครงการ “เฮงอาสา ส่งไออุ่นเสริมความรู้การเงิน ปี 2” เมื่อวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2565 ในพื้นที่ราบสูง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Cover-เฮงอาสาส่งไออุ่น1200x800-Medium.jpg

Email

วิฐิติ ขระเขื่อน