Work hard โชว์ผลงาน Rest In Peach คว้ารางวัล Best Innovation Awards


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดย โครงการ 88 INNOVBIZ จัดงาน “88 INNOVBIZ 2022” การเเข่งขัน สตาร์ทอัพ INNOVBIZ ภายใต้ธีม “Designed for Better Life, Better Society” ซึ่งนอกจากจะมองหาไอเดียธุรกิจเจ๋ง ๆ ที่มีความสามารถ ในการทํากําไรได้แล้วยังมองหานวัตกรรมธุรกิจเเบบใหม่ อันนําไปสู่คุณภาพชีวิตเเละสังคมที่ดีขึ้นอีกด้วย

สำหรับรางวัลในปีนี้เเบ่งออกเป็น 3 ด้าน 3 มิติ ได้แก่ 1. Best Innovation Award รางวัลสำหรับทีมที่มีไอเดียธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด , 2.Best Social Impact Award รางวัลสำหรับทีมซึ่งมีไอเดียธุรกิจที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมเป็นวงกว้างมากที่สุด และ 3. Best Performance Award รางวัลสุดท้ายสำหรับทีมที่มีลีลาการนําเสนอไม่เหมือนใคร มีความมั่นใจ เเละโดดเด่นจากทีมอื่นๆ โดยทีมที่คว้ารางวัล Best Innovation Awards ไปครอง ได้แก่ ของทีม Work hard นักศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรบริหารธุรกิจตรีควบโทชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับผลงาน die fast ที่เชื่อว่าสิทธิการตายดีควรเป็นของทุกคน ทําให้เกิดไอเดียสตาร์ทอัพอย่าง Rest In Peach ไอเดียสตาร์ทอัพสุดเจ๋งที่จะเข้ามาเป็น “ผู้จัดการความตาย” ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต เป็นการจากไปที่มี ความหมาย “เราต้องการให้การจัดการความตายนั้นสามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ ทั้งในมุมของคนที่ต้องการจะออกแบบวาระสุดท้ายตามความต้องการของตัวเอง และคนทั่วไปที่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับความตายเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว แต่ไม่รู้จะจัดการ
อย่างไร” นางสาวรมิตา มานิตย์โชติพิสิฐ หนึ่งในสมากชิกWork hardให้ข้อมูลคอนเซ็ปต์ของผลงาน die fast ถึงแนวคิด Rest In Peach ที่ได้รับรางวัล

ทั้งนี้ Rest In Peach คือแพลตฟอร์มด้านการจัดการความตายแบบ One-Stop Service โดยมุ่งมั่นที่จะทําให้การจัดการความตายเป็นเรื่องที่ทุกคน เข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็น เพศใด หรืออายุใด เพราะทุกคนสมควรที่จะมีสิทธิได้รับการตายที่ดี โดย Rest In Peach มีบริการหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการความปรารถนาสุดท้าย เช่น การเลือกทนาย การทําพินัยกรรม หรือการบริจาคอวัยวะ, การทําหนังสือแสดงเจตนาสุดท้าย (Living Will) และส่งต่อให้กับคนที่คุณรักหรือโรงพยาบาล, การช่วยจัดการงานศพ โดยช่วยจัดการทั้งกระบวนการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับงานศพ, การจัดทำตู้เซฟความทรงจํา ที่ข่วยจัดเก็บควาทรงจําที่เกี่ยวข้องและมีอายุการใช้งานกว่า 10 ปี

นางสาวรมิตา มานิตย์โชติพิสิฐ ยังกล่าวอีกว่า “เพราะการเป็น One-stop service รวบรวมบริการตั้งแต่การเตรียมตัวในการตายจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต จะช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในเรื่องจัดการความตายที่มีความยุ่งยากและกระจัดกระจาย ซึ่งตลาดในประเทศไทยยังไม่มีใครลงมาเล่นในส่วนนี้”

นอกจากจะเป็นโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจและมีความสามารถในการทํากําไรได้แล้ว Rest In Peach ยังเป็นโมเดลที่ส่งผล กระทบเชิงบวกต่อสังคมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลและการใช้ทรัพยากรที่เกินความจําเป็นในการยื้อชีวิต และด้านครัวเรือนที่จะช่วยลดการ กู้หนี้ยืมสินเพื่อใช้จ่ายในการจัดการความตาย เช่นพินัยกรรม การจัดงานศพ หรือพวงหรีด “ยกตัวอย่าง การที่คนไข้คนหนึ่งมีอาการโคม่า โดยปกติแล้วหากคนไข้ไม่ได้มีการทํา Living will แสดงเจตนาของตัวเองเอาไว้ การรักษาโดยพื้นฐานแพทย์จะทําการยื้อชีวิตคนไข้ถึงที่สุด แต่การเข้ามาของ Rest In Peach จะทําให้ทั้งแพทย์และเครือญาติเข้าใจเจตนารมย์ของคนไข้ทั้งยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกินความจําเป็นจากการรักษาหรือยื้อชีวิตคนไข้ในกรณีที่เจ้าตัวไม่ต้องการ รวมไปถึงการจัดงานศพที่จะมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป ไม่สอดคล้องกับรายได้จนทําให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินขึ้นมาเพื่อการจัดงานศพ“ดังนั้นการที่ Rest In Peach เข้ามาช่วยในการนําเสนอทางเลือกในการจัดการความตายที่มีราคาถูกกว่าราคาตลาด จะช่วยให้ผู้คนสามารถลดค่าใช่จ่ายในส่วนนี้ไปได้ ซึ่งนับว่าเป็นไอเดียธุรกิจจากคนรุ่นใหม่ที่น่าประทับใจและมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อน Better life, Better Society ได้เป็นอยางดี”

ส่วนรางวัล Best Social Impact Award ตกเป็นของ ทีม Single Gimmick ขณะที่รางวัล Best Performance Award ได้แก่ทีม The Phoenix

9441.jpg

Email

lamyai

Advertisement