– ด็อกควิตี้ ช่วยสนับสนุนทีมการตลาดและทีมขายของบริษัทคู่ค้าในการเพิ่มคอนเวอร์ชั่นในตลาดผลิตภัณฑ์ยาแก้ปวดที่มีการแข่งขันสูง โดยใช้เครือข่ายของบุคลากรทางการแพทย์ HCP network ชั้นนำและ Awareness to Advocacy (A2A) โซลูชั่นซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของด็อกควิตี้
– บริษัทคู่ค้าสามารถเพิ่มยอดใบสั่งแพทย์และยอดขาย และยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 80% เมื่อเทียบกับการทำการตลาดในรูปแบบเดิม

ด็อกควิตี้ (Docquity) คอมมูนิตี้ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้เชื่อมโยงสองในสามของแพทย์ทั้งหมดในภูมิภาคนี้เข้าด้วยกัน ด็อกควิตี้ช่วยให้คู่ค้าบริษัทยาแก้ปวดฟิลิปปินส์ได้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น 10% ภายในปีเดียวผ่าน Awareness to Advocacy (A2A) โซลูชั่นซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของด็อกควิตี้ โดยใช้เครือข่ายของบุคลากรทางการแพทย์ที่กว้างขวาง ตลอดจนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการและความสนใจของบุคลากรทางการแพทย์และออมนิแชนเนลโซลูชันที่แข็งแกร่ง แนวทางดังกล่าวนี้ช่วยสนับสนุนทีมการตลาดและทีมขายของคู่ค้าจนสามารถเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์ได้เพิ่มขึ้น 2.5 เท่า ผ่าน 30,000 ดิจิตอลคอนเทนท์ และช่วยเพิ่มคอนเวอร์ชั่นกับยอดขายโดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 17% ของต้นทุนการทำการตลาดวิธีดั้งเดิม เช่น การให้ข้อมูลถึงแพทย์ด้วย medical representatives

คู่ค้ารายนี้เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แก้ปวดที่มีกลไกการออกฤทธิ์ที่หลากหลายรูปแบบและแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่น และให้ผลการรักษาอาการปวดได้ดีสำหรับผู้ป่วยที่ตอบสนองได้ด้วยกลไกการออกฤทธิ์ที่หลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ตลาดผลิตภัณฑ์แก้ปวดเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีทางเลือกในการรักษาที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายสามารถหาซื้อได้เองตามร้านขายยาทั่วไป ซึ่งด้วยวิธีการดั้งเดิม บริษัทคู่ค้าให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กับแพทย์โดย medical representatives ซึ่งเข้าถึงแพทย์ได้เพียง 15% ของจำนวนแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดและอาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเพิ่มการเข้าถึง ด็อกควิตี้จึงนำเสนอ A2A โซลูชั่นโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจว่าแพทย์ ในเครือข่ายถึงมุมมองที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในปัจจุบัน จากนั้นจึงใช้วิธีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ key message กับแพทย์กลุ่มเป้าหมายผ่าน scientific education ในทุกช่องทางออมนิแชนเนล เพื่อเพิ่ม Awareness และสร้าง Trust ในการใช้ผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้น ด็อกควิตี้ติดตามวัดผล HCP Journey อย่างต่อเนื่องว่าแพทย์ในกลุ่ม Awareness กลุ่ม Trust และกลุ่มที่เป็น Advocacy ของผลิตภัณฑ์ให้ความสนใจกับ content ในรูปแบบใดบ้าง จากนั้น ด็อกควิตี้จะใช้ Virtual Medical Representative (VMR) เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคู่ค้าตามรูปแบบที่แพทย์สนใจ

คุณอามิต วิทาล (Amit Vithal) ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเติบโตของด็อกควิตี้ กล่าวว่า “A2A โซลูชั่น ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของด็อกควิตี้ ช่วยให้คู่ค้าของเราในฟิลิปปินส์สามารถเพิ่มฐานคุณหมอที่สามารถหาเคสผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่ค้าได้มากขึ้น ช่วยให้ลูกค้าได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับแพทย์กลุ่มเป้าหมายด้วยข้อความที่แพทย์สนใจผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม จนทำให้คู่ค้าอยู่เหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรมและบรรลุผลสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างน่าทึ่ง ด้วยเครือข่ายและความเชี่ยวชาญของเราในฐานะแพลตฟอร์มดิจิทัลที่น่าเชื่อถือที่มีการเชื่อมโยงบุคลากรทางการแพทย์ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยให้เราสามารถพัฒนาโซลูชั่นต่าง ๆ เพื่อยกระดับการปฏิสัมพันธ์กับคุณหมอให้กับบริษัทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ด้วยผลสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญจากการร่วมงานกับคู่ค้าภายในเวลาเพียง 12 เดือนเท่านั้น ทั้งสองฝ่ายจึงมุ่งพัฒนาและต่อยอดเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในระยะยาว โดยด็อกควิตี้จะร่วมช่วยให้คู่ค้าได้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตลอดจนช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคู่ค้าเติบโตต่อไป นอกจากนี้ ด็อกควิตี้ยังได้พูดคุยและนำเสนอ A2A โซลูชั่นให้กับบริษัทคู่ค่าทางการแพทย์อื่น ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเริ่มร่วมงานไปด้วยกันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากรในวงกว้าง

เกี่ยวกับด็อกควิตี้ https://docquity.com/

ด็อกควิตี้ (Docquity) เป็นคอมมูนิตี้ทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้วิสัยทัศน์การเชื่อมโยงแพทย์เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากรโลกในวงกว้าง ด็อกควิตี้เป็นสื่อกลางช่วยให้แพทย์ได้เรียนรู้ เชื่อมโยงและเติบโต ร่วมกันกับบริษัทยาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเข้าถึงความรู้กับแพทย์ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในวิชาชีพแพทย์อีกด้วย

ด็อกควิตี้มีสมาชิกแพทย์กว่า 350,000 คนในแพลตฟอร์ม และมีสำนักงานอยู่ในอินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และไต้หวัน

โปรแกรม Awareness to Advocacy (A2A) ของด็อกควิตี้

โปรแกรม A2A ของด็อกควิตี้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของเรา ตลอดจนโซลูชั่นแบบออมนิแชนเนล และความเข้าใจลึกซึ้งถึงรูปแบบ ความต้องการ และความสนใจของแพทย์เพื่อช่วยสนับสนุนทีมการตลาดและทีมขายของคู่ค้า

แนวทางดังกล่าวจะใช้งานวิจัยโดยอิงจากเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ของด็อกควิตี้ เพื่อติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ในทุกช่องทางแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายผ่านทางแพลตฟอร์มด็อกควิตี้และช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และสร้างความไว้วางใจ (Trust) ของผลิตภัณฑ์ผ่านการเรียนรู้ หลังจากนั้น ด็อกควิตี้ติดตามวัดผลว่าแพทย์แต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีปฏิสัมพันธ์ (Advocacy) กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าอย่างไรผ่านสื่อแบบต่าง ๆ แล้วจึงใช้ VMR (Virtual Medical Representative) เพื่อพูดคุยแบบลงรายละเอียดกับแพทย์ ตามรูปแบบข้อมูลที่แพทย์สนใจ

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1983017/Docquity_Case_Study_Pain_Product.jpg
คำบรรยายภาพ – โปรแกรม Awareness to Advocacy (A2A) ของด็อกควิตี้

Email

Media123