ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเชิญร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้น / เดือน

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเชิญรวมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ 1คน 1ต้น ต่อ เดือน ท่านสามารถส่งรูปภาพกับต้นไม้ที่ท่านปลูก เพื่อรับของที่ระลึก ร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ระยะเวลากิจกรรม 1 ปี บัดนี้ ถึง 31 ธันวคม 2566 เป้าหมายของเรา 2,000 ต้น ต่อปี

วัตถุประสงค์
– เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลก
– เพื่อช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มอ๊อกซิเจนในธรรมชาติ
– ลดภาวะโลกร้อนและภาวะเรือนกระจก
– เพื่อเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ กับ Partner
– เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ขั้นตอน : 1 คน 1 ต้น ต่อ เดือน
ขั้นตอนเข้าร่วมกิจกรรม

1. ถ่ายภาพท่านพร้อมต้นไม้ที่ปลูก
2. รูปภาพต้องเป็นแนวนอนเท่านั้น (Horizontal View)
3. อัพโหลดรูปภาพต้นไม้ อัพโหลดรูปภาพ
4. ทีมงานจะตรวจและจัดส่งของที่ระลึกตามเงื่อนไขที่กำหนด
5. 1 ท่าน สามารถร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

prgrowgreen.jpg

Email

Weerasak บางกะปิ Maprasit