ข่าวประชาสัมพันธ์

“แอลดีอาร์เอ” ฉลองครบรอบ 25 ปี MISRA C บุกเบิกแนวปฏิบัติในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นความปลอดภัย

“แอลดีอาร์เอ” ฉลองครบรอบ 25 ปี MISRA C บุกเบิกแนวปฏิบัติในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นความปลอดภัย

Email

Media123