ลงทะเบียนฟรี งานสัมมนา Brand Future Seminar 2023

ลงทะเบียนฟรี บอกเลยห้ามพลาด
งานสัมมนา Brand Future Seminar 2023 ที่ช่วยเปิดมุมมองให้ธุรกิจของคุณเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

มาร่วมกันเจาะลึกไปกับหัวข้อ Customer Experience Management
บริหารประสบการณ์ลูกค้าอย่างไรให้เกิด Brand Superfans ที่ทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้จริง

บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ที่มีประสบการณ์ตรงมามากกว่า 20 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์กลิ่น และผู้เชี่ยวชาญด้าน Future Trend

หัวข้อบรรยายภายในงาน
1 Customer Experience Management Build Brand Superfans
บรรยายโดย คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ Founder and CEO of Baramizi Group

2 Sense of Smell and Experience Design
บรรยายโดย ผศ ดร อุศมา สุนทรนฤรังสี อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์กลิ่น

3 UX UI Design Lift Up Customer Experience
บรรยายโดย คุณณัฎฐพล การินทร์ Brand & Digital Strategist

4 Future Trend Experience Design
บรรยายโดย คุณพลวัฒน์ จูเจริญ Senior Future Trend Researcher and Asst Director

Brand-Future-Seminar-Poster-Promote-1500x1500-18.jpg

Email

Baramizi