“ลอนจี” ติดอันดับเทียร์ 1 ในรายงานประจำไตรมาส 1 ปี 2566 ของบีเอ็นอีเอฟ ปลื้มเซลล์แสงอาทิตย์ขององค์กรเป็นที่ยอมรับในวงการ


ลอนจี (LONGi) บริษัทเทคโนโลยีแสงอาทิตย์ชั้นนำระดับโลก ครองอันดับอย่างเหนียวแน่นในการจัดอันดับผู้ผลิตโมดูลแสงอาทิตย์ (PV) ตามเกณฑ์ในเทียร์ 1 (Tier 1) ของบลูมเบิร์ก นิว เอเนอร์จี ไฟแนนซ์ (Bloomberg New Energy Finance) หรือบีเอ็นอีเอฟ (BNEF) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 อันเป็นผลจากความเหนือชั้นในแง่ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ตระกูล Hi-MO ประกอบกับเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจ และความมั่นคงทางการเงิน

การจัดอันดับผู้ผลิตโมดูลแสงอาทิตย์รายการนี้ เป็นระบบจัดอันดับอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยบีเอ็นอีเอฟประเมินในแง่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันคุณภาพสินค้า การประมูลโครงการภาครัฐ และการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร การจัดอันดับนี้มีขึ้นทุกไตรมาส และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในภาคการผลิตโมดูลแสงอาทิตย์

การคัดเลือกผู้ผลิตที่ติดเทียร์ระดับบนสุดนั้นเป็นที่รู้กันว่ามีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากที่สุด โดยเหล่าผู้ผลิตจำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าองค์กรสามารถจัดหาโมดูลแบรนด์ตัวเองที่ผลิตขึ้นเองได้อย่างน้อย 6 โครงการ นอกจากนี้ โครงการเหล่านี้ยังจำเป็นต้องได้รับเงินทุนแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ยจากธนาคารพาณิชย์ 6 แห่งด้วย

นอกจากนี้ การที่กระบวนการคัดเลือกนี้เป็นไปอย่างเข้มงวดยังทำให้อันดับเทียร์ 1 ของบีเอ็นอีเอฟ เป็นอันดับอ้างอิงที่ยุติธรรม ไม่ลำเอียง และมีความน่าเชื่อถือสูง เพื่อดึงดูดการลงทุนในโครงการเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วโลก

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ลอนจีได้มุ่งให้บริการลูกค้าทั่วโลกด้วยผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนต่อหน่วยไฟฟ้า (LCOE) อย่างเหมาะสม รวมถึงโซลูชั่นพลังงานสีเขียวที่คุ้มค่า นอกจากนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิคอนเฮเทอโรจังก์ชัน (HJT) ของลอนจี ได้สร้างสถิติใหม่ระดับโลก โดยทำประสิทธิภาพได้สูงถึง 26.81% และจากนั้นเพียงหนึ่งเดือนให้หลัง ลอนจีก็ได้ทุบสถิติใหม่ของโลกอีกครั้งในเรื่องของประสิทธิภาพ โดยเซลล์ HJT แบบ p-type ทำได้ 26.56% ส่วนเซลล์ HJT แบบไม่ใช้อินเดียมทำได้ 26.09%

ปัจจุบัน โมดูลซีรีส์ Hi-MO ของลอนจี ส่งมอบให้ลูกค้าไปแล้วกว่า 100GW แล้วทั่วโลก นอกจากนี้ ลอนจียังประกาศเปิดตัวมาตรฐานวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ครั้งแรกของอุตสาหกรรมอย่าง “คุณภาพวงจรชีวิตลอนจี” (LONGi Lifecycle Quality) เพื่อให้ลูกค้าทั่วโลกอุ่นใจได้ในเรื่องความคุ้มค่าในระยะยาวอีกด้วย

ในอนาคต ลอนจีจะยังคงเดินหน้านำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีพลังแสงอาทิตย์ที่ดีกว่าเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมส่งมอบคุณค่าในระยะยาวให้กับพันธมิตร

เกี่ยวกับลอนจี

ลอนจี (LONGi) ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำระดับโลก ลอนจีมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าโดยมีความต้องการของลูกค้าเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบ

ลอนจีมีพันธกิจในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างโลกสีเขียว (making the best of solar energy to build a green world) ทั้งยังอุทิศตนเพื่อสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี โดยได้ก่อตั้งธุรกิจขึ้นมา 5 ภาคส่วน ประกอบไปด้วยเซลล์และโมดูลโมโนซิลิคอนเวเฟอร์ โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายศูนย์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โซลูชันพลังงานสีเขียว รวมถึงอุปกรณ์ไฮโดรเจน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขยายขีดความสามารถในการจัดหาพลังงานสะอาดโดยเมื่อไม่นานมานี้ได้นำโซลูชันและผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ทั่วโลก www.longi.com/en

Email

Media123

Advertisement