สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการค้าการลงทุน


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการค้าการลงทุน
“สามบุรี การค้าเข้มแข็งกับเศรษฐกิจยุคเสี่ยง” โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภาครัฐและเอกชน อาทิ
คุณอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ดร..ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 – ต่อยอดธุรกิจ CWEC สถานการณ์ปัจจุบันยังน่าลงทุนหรือไม่ – Digital Transformation ทางเลือกหรือทางรอด ในการค้าการลงทุนยุคใหม่ – ภาวะการค้าไทย สู่ตลาดการค้าในประเทศใหม่ๆ ต้องปรับตัวอย่างไร
ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน 2566 – การใช้ประโยชน์สินทรัพย์ดิจิทัลในการค้าการลงทุนสมัยใหม่ – การค้าการลงทุนกับระเบียบภาครัฐ – ธุรกิจปรับตัวอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินดิจิทัล ในโลกหลังยุคโควิด
ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด)
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0 3456 4550 หรือ 08 6191 7130
หรือลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/4vVWrvzQZXMXH6oP6

Key-Visual-รวม-ขนาด1500.jpg

Email

wanchawee kongsamut

Advertisement