19 มิถุนายน 2566 – บริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นำโดย คุณพีรญา วงศรานุชิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมสนับสนุนงานวิ่งเทรล “วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ Chiang Mai Beat the Haze Charity Run” ปีที่ 2 จัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งได้มอบน้ำดื่มจำนวน 1,500 ขวด สำหรับนักวิ่งเทรลจำนวน 800-1,000 คน รับมอบโดย นางปลายอ้อ ทองสวัสดิ์ รองประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ และนายธนพงษ์ วังทอง เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ กิจกรรมจะจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 นี้ ใช้เส้นทางวิ่งธรรมชาติพื้นที่ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความมีส่วนร่วมระหว่างนักวิ่ง ชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วน รายได้จากกิจกรรมจะนำไปส่งเสริมการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและมลพิษในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือต่อไป

ติดตามข่าวสารและร่วมสนับสนุนงานวิ่งได้ที่ FB: วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่

ADVERTISEMENT

190623_230619.jpg

Email

Hylife Developments