ตามไปดูภารกิจของ ปตท. กับการขับเคลื่อน BCG ผ่าน “รักษ์สร้างสุข EP.4” ด้วยกลยุทธ์ ปรับ-เปลี่ยน-ปลูก

ปตท.ขับเคลื่อน BCG มุ่งสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนครอบคลุมกลยุทธ์ 3 ด้าน ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2050 ด้วยการทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่
ปรับ = เร่งปรับกระบวนการผลิต ด้วยการค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
เปลี่ยน = เร่งเปลี่ยนสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด และธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมและสร้าง EV ECO System ในประเทศ
ปลูก = เร่งปลูกป่าเพิ่ม 2 ล้านไร่ภายในปี 2030 เพื่อเพิ่มดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 4.15 ล้านตันต่อปี

ADVERTISEMENT

รับชมเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ : https://youtu.be/U_E2BtRjITc

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ รักษ์สร้างสุข ได้ที่ Facebook , YouTube, TikTok : รักษ์สร้างสุข

#รักษ์สร้างสุข #Raksrangsuk #BCG #BCGModel #PTT #ปตท #พลังงานสะอาด #BioEconomy #CircularEconomy #GreenEconomy #ความยั่งยืน #เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม #โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ

ปก-EP4.jpg

Email

รักษ์สร้างสุข