หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) ประกาศรายชื่อนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนฝึกงาน“Virtual Micro-Internship Scholarship 2023”  ในจำนวนนี้มีนักศึกษาไทยสามารถคว้าทุนได้ถึง  31 ทุน

          รายงานข่าวจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) ประกาศรายชื่อนักศึกษาชาวต่างชาติจาก 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, อินเดีย, เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ที่ได้รับทุนฝึกงาน “Virtual Micro-Internship Scholarship 2023” จาก ENZ และ มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ (University of Auckland) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ จำนวนนี้มีนักศึกษาไทยสามารถคว้าทุนฝึกงานอันทรงคุณค่านี้มาได้ถึง 31 ทุน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ อาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ADVERTISEMENT

          การได้รับทุน “Virtual Micro-Internship Scholarship 2023” เข้าร่วมฝึกงานออนไลน์ ทำให้นักศึกษาต่างชาติจาก 8 ประเทศ จะได้โอกาสในการเพิ่มพูนทักษะและเสริมประการณ์การทำงานในสังคมนานาชาติ ซึ่งจะเปิดประตูสู่โอกาสทางอาชีพในอนาคต โดยนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนทั้งหมดจะได้เข้าร่วมโครงการฝึกงานออนไลน์ด้านธุรกิจกับองค์ภาครัฐและบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยรายชื่อบริษัทจะปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปี ตัวอย่างเช่น องค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโอ๊คแลนด์ (Auckland Council), ระบบขนส่งมวลชนของเมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland Transport)”, Deloitte, “KPMG”, PwC, Samsung และบริษัทอื่นๆ อีกมากมาย เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ แบ่งกลุ่มทำงานกันเป็นทีมจากประเทศต่างๆ(คละประเทศ) 4-6 คน  เพื่อร่วมฝึกฝนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจและองค์กรของประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษาเฉพาะด้านและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และจาก University of Auckland

          อีกทั้งนักศึกษาต่างชาติที่ได้ทุนฝึกงาน “Virtual Micro-Internship Scholarship 2023” จะได้เรียนรู้งานและฝึกปฏิบัติจริงบนแพลตฟอร์มออนไลน์พิเศษที่ทาง ENZ และ มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ จัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้การสื่อสาร, การแลกเปลี่ยนเอกสารและข้อเสนอแนะต่างๆระหว่างประเทศ และเมื่อจบการฝึกงานงานออนไลน์ นักศึกษาต่างชาติแต่ละกลุ่มจะต้องนำเสนอรายงานหรือผลงานโครงการที่ทำร่วมกัน

          นายเบน เบอโรวส์ (Mr.Ben Burrowes) ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย ENZ กล่าวว่า “นิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับในระดับโลกในด้านการเตรียมนักเรียนอย่างครอบคลุม ทั้งในด้านความรู้เฉพาะทางและทักษะระดับโลกที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในที่ทำงาน ระบบการศึกษาของเราเน้นการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต เช่น การทำงานเป็นทีม, การตระหนักรู้ในวัฒนธรรม, การคิดเชิงวิพากษ์, การส่งเสริมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่ดีขึ้น และความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมระดับนานาชาติ สิ่งเหล่านี้เป็นทักษะที่จะทำให้นักเรียนมีความโดดเด่นในตำแหน่งและสาขางานต่าง ๆ ที่พวกเขาอยากทำในภายภาคหน้า”

          “ENZ คาดหวังว่า โครงการฝึกงานออนไลน์นี้จะไม่เพียงแต่มอบโอกาสให้นักเรียนต่างชาติ ได้พัฒนาทักษะและความคิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่พวกเขายังจะได้ติดต่อกับเพื่อนต่างชาติและขยายเครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญและบุคคลในแวดวงธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ข้ามพรมแดนและการพัฒนาอาชีพ” ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย ENZ กล่าวสรุป

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ (University of Auckland) เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ สำหรับน้องๆที่สนใจศึกษาต่อ สามารถขอรับคำปรึกษาและสอบถามรายละเอียดหลักสูตรโปรแกรมการศึกษาต่างๆ พร้อมขอรับสิทธิ์ทุนการศึกษาได้จากตัวแทนมหาวิทยาลัยได้โดยตรงที่บูธของ University of Auckland ภายในงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Education Fair 2023) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 ส.ค. 2566 นี้  เวลา 11.00 – 17.00 น.  ณ  สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2  ชั้น 5 ลงทะเบียน ร่วมงานฟรีที่นี่ https://bit.ly/nzeducationfair2023

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ดูได้ที www.studywithnewzealand.govt.nz

1932ENZ_ThinkNew_New-Classrooms-L_resize_resize.jpg

Email

PR_News

By PR_News