แบรนด์ “moRE” วัสดุหมุนเวียนจาก ปตท. ใน รักษ์สร้างสุข EP.5 จะช่วยให้เราเห็นคุณค่าของขยะและของเหลือใช้ได้ชัดเจนมาก นอกจากจะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อขยะในชีวิตประจำวันแล้ว ยังทำให้เห็นถึงแนวทางการต่อยอดไปเป็นวัสดุทดแทน เพื่อลดขยะและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ได้แบบไม่รู้จบ

ADVERTISEMENT

Waste is MORE จาก ปตท. โครงการในการพัฒนาศักยภาพขยะเป็นวัสดุทดแทนที่มีคุณค่า จากวัสดุเหลือทิ้งที่เคยถูกมองว่าไร้ค่า นำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น พัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ สู่สินค้าภายใต้โครงการ MORE สร้างอนาคต “ขยะ” ให้กลายเป็นทรัพยากรทดแทนที่มีคุณค่า ช่วยลดภาระสิ่งแวดล้อมของโลก กับการต่อยอดไม่รู้จบในความคิดแนวสร้างสรรค์

โดยโครงการนี้เริ่มต้นจากการวิจัยของทีมนักวิจัยสถาบันนวัตกรรม ปตท. เรื่องการใช้เยื่อกาแฟมาพัฒนาเป็นวัสดุสำหรับเฟอร์นิเจอร์ เลยได้ตัวย่อ “MO” มาจากคำว่า Mocca ประกอบกับตัวย่อ “RE” จากคำว่า Reuse จนเกิดเป็น “MORE” หรือแรงผลักดันที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นได้มากกว่าวัสดุเหลือใช้

นอกจากนี้ โครงการยังได้จับมือกับบริษัทที่ผลิต และออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้อย่าง “HOOG” เพื่อนำวัสดุทดแทนนี้ไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป และยังช่วยลดภาระให้โลกใบนี้อีกด้วย

มาทำความรู้จัก แบรนด์ “moRE” จากโครงการ Waste is MORE ของ ปตท. เพิ่มเติมกันใน “รักษ์สร้างสุข” EP5 https://youtu.be/I_pRZqHG9OQ

และสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ รักษ์สร้างสุข ได้ทุกช่องทาง ทั้ง Facebook , YouTube และTikTok : รักษ์สร้างสุข

#รักษ์สร้างสุข #Raksrangsuk #BCG #BCGModel #PTT #ปตท #พลังงานสะอาด #BioEconomy #CircularEconomy #GreenEconomy #ความยั่งยืน #เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม #โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ #WasteisMORE

รักษ์สร้างสุขep5-500x500.jpg

Email

รักษ์สร้างสุข