มร. ไดสุเกะ มุราคามิ ประธานกรรมการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด พร้อมด้วย นายชาญศักดิ์ สุวรรณกุล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 38 ชุด รวมมูลค่า 839,292 บาท ให้กับ 10 สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต่อเนื่อง 25 ชุด 5 ปีต่อเนื่อง และเครื่องปรับอากาศจากกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 13 ชุด ซึ่งสถานศึกษาที่ได้รับเครื่องปรับอากาศ ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร, วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี, วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร, วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน, วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี, วิทยาลัยเทคนิคกระบี่, วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี, วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร, วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ, วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง โดยมี นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ร่วมรับมอบ

capdaikinvec01.jpg

ADVERTISEMENT

Email

PR400

By PR400