มร.ไดสุเกะ มุราคามิ ประธาน บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด พร้อมด้วย นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ โดยร่วมกันพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มช่างเครื่องปรับอากาศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ และตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ให้มีความรู้และสามารถติดตั้งหรือซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและทันต่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาของเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน หลายประเทศให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมมุ่งเน้นการลดภาวะโลกร้อน ซึ่งสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศที่ถูกปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมจะถูกจัดเก็บรวบรวมและนำไปทำลายหรือปรับปรุงคุณภาพตามขั้นตอนและวิธีการจัดการอย่างถูกต้อง ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้

Pic2.jpg

ADVERTISEMENT

Email

PR400

By PR400