ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและ Double A Care อาทิ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์, สเปรย์แอลกอฮอล์ และสมุดนักเรียน รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 ชิ้น ให้กับมูลนิธิไฟฟ์ฟอร์ออลล์ (Five For All Foundation) เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในโครงการทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์ “นั่งรถไฟไปน้ำตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี สร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตสดใส ปีที่ 5” เพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้แก่คนพิการ เด็กกำพร้า ผู้สูงอายุ พร้อมส่งเสริมสังคมแห่งความเท่าเทียม โดยมี ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น ประธานมูลนิธิไฟฟ์ฟอร์ออลล์ (Five For All Foundation) เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

9.23-ภาพข่าวเปิดโลกเรียนรู้ปี-5-มูลนิธิ-Five-for-All_2.jpg

ADVERTISEMENT

Email

da1991

By da1991