ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล… ระดมทุน สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคนพิการ

          สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ  เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมและโครงการของหน่วยงาน พร้อมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สู่การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เผย เพื่อส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิด้านกฎหมายแก่คนพิการ ประกาศขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตกุศลร่วมสนับสนุนการแข่งขัน และส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย.นี้ ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน  สนใจสมัครและโอนเงินช่วยเหลือผู้พิการได้ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้ที่  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ 342-3-04066-0 ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 089 9367598

          ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ เห็นควรให้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ  ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ใน พระบรม ราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมและโครงการของหน่วยงาน เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สู่การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เพื่อส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิด้านกฎหมายแก่คนพิการ และเพื่อให้การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลบรรลุวัตถุประสงค์ทางคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันขอความกรุณาจากท่านสนับสนุนจัดการแข่งขัน และส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

          ทั้งนี้ การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่  5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-14.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 4 โดยจะเปิดซ้อมก่อนการแข่งขัน 5 นาที สำหรับค่าสมัครแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ทีมกิตติมศักดิ์ทีมละ 8,000 บาท และทีมทั่วไปทีมละ 5,000 บาท ซึ่งรูปแบบการแข่งขัน จัดแข่งขันทีมละ 3 คนๆละ 3 เกมส์ ส่วนประเภทการแข่งขันนั้นจะแบ่งออกเป็น 1.ประเภททีมละ3คนไม่จำกัดเพศและอายุ 2.ประเภททีมและประเภทบุคคล โดยมีกติกาการแข่งขันคือ 1.  แข่งขันประเภท ทีมละ 3 เกม 2. แข่งขันระบบพินล้ม เหลือคู่เป็น STRIKE   เหลือคี่เป็น SPARE  (*กรณีลูกตกราง จะคิดคะแนนเป็น0) 3. แข่งขัน 3 เกม นับคะแนนพินล้มสูงสุด  (*กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาเกมสุดท้ายเป็นเกมตัดสิน) 4.ไม่มีการฟาล์วในระหว่างการแข่งขันและ5.การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

          ด้านรางวัลการแข่งขันแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์  รางวัลรองชนะเลิศ ประเภททีม ถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก  นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประเภทบุคคลชนะเลิศสามเกมสูงสุดจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายสัญญาภัชระ สามารถ  อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความฯ

          นอกจากนี้ ยังมีรางวัลอื่นๆ อาทิ รองชนะเลิศอันดับ1 ชนะเลิศเกมเดียวสูงสุดรองชนะเลิศอันดับ1 ชนะเลิศสุภาพบุรุษ สามเกมสูงสุด   รองชนะเลิศอันดับ1 ชนะเลิศสุภาพสตรี สามเกมสูงสุด รองชนะเลิศอันดับ 1 รวมทั้งรางวัลบู้บี้ นอกจากนี้ยังมีของรางวัลเล่นเกมระหว่างแข่งขัน อาทิ บริการเครื่องดื่ม Soft Drink เสิร์ฟ ตลอดงาน  และอาหารด้วย รวมทั้งมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน เป็นต้น

          ทางด้าน อาจารย์สัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ และภารกิจร่วมกัน 4 อย่างคือ 1.) พัฒนากฎหมายและนโยบายสาธารณะ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และทำให้สิทธิคนพิการเป็นจริงตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Right of People with Disability, CRPD) 2.) เชิญชวนคนพิการทั่วประเทศเข้าใช้บริการ 1479 สายด่วนคนพิการ และ NiNa 1479Platform เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายบุคคลในทุกด้านและทุกมิติ 3.) ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและปฏิบัติงานทางคดี ให้แก่คนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการ  รวมถึงการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมาย 4.) รณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สังคมรับทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและคนพิการ

          ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามขอบเขตข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น ทั้งสองฝ่ายจะตั้งคณะทำงานเพื่อทำงานร่วมกัน จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยใช้งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรของแต่ละฝ่ายตามภารกิจหลัก ทั้งนี้อาจร่วมกันเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

          ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนการแข่งขันและส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้ได้ที่ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สามารถโอนเงินค่าสมัครได้ที่ ชื่อบัญชีมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ 342-3-04066-0 ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณทรงศักดิ์ รีฮุง โทร. 089 9367598 คุณทิพยุดา ขุนฤทธิ์ โทร. 098 2282996 และคุณพิมพ์ปวีณ์ ยอดสิงห์ โทร. 086 3278803

poster-2-resize.jpg

Email

PR_News