คืบหน้าแล้วกว่า 50% สำหรับโครงการเคมอลล์@ร่มเกล้า คอมมูนิตี้มอลล์ที่ทันสมัยและครบวงจร พร้อมเปิดต้นปี 2567

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความคืบหน้าของโครงการ เคมอลล์@ร่มเกล้า แหล่งคอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ที่ทันสมัยและครบวงจร ของชาวชุมชนร่มเกล้า ที่จะช่วยสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตทีดีมาสู่ชุมชนร่มเกล้าและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งหากแล้วเสร็จจุดนี้จะเป็นแหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหารและสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ที่ยั่งยืนให้คนในชุมชนใกล้เคียงอย่างเอื้ออาทรร่มเกล้าหรือเคหะร่มเกล้าอีกด้วย โดยมี นายอธินันท์ บุญสำ ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างและพัฒนาโครงการ และนางสาววีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. เคหะสุขประชา ร่วมตรวจงานด้วย ณ เคมอลล์@ร่มเกล้า เมื่อเร็ว ๆ นี้

ADVERTISEMENT

Pic2.jpg

Email

PR400

By PR400