นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ และสมุดนักเรียน ให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี รวมกว่า 10 แห่ง อาทิ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล โรงเรียนบ้านท่าตูม โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ เป็นต้น ภายใต้กิจกรรม “ดั๊บเบิ้ล เอ 30 ล้านก้าวเพื่อน้อง (Double A Virtual Steps Challenge)” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดั๊บเบิ้ล เอ ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเชิญชวนให้พนักงานร่วมออกกำลังกายด้วยการสะสมจำนวนก้าวเดินให้ครบตามเป้าหมาย 30 ล้านก้าวภายในระยะเวลา 30 วัน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสู่องค์กรสุขภาพดี นอกจากนี้แล้ว ยังได้ร่วมสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กไทย โดยดั๊บเบิ้ล เอ จะส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนให้กับโรงเรียนรอบพื้นที่อีกด้วย นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยสร้างความแข็งแรงทั้งด้านสุขภาพและการศึกษา โดยยึดหลักการดำเนินงานตามแนวทาง ESG ที่เน้นให้ความสำคัญและพัฒนาทุกด้านให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลที่ดี

1.24-ภาพข่าว-30-ล้านก้าวเพื่อน้อง2.jpg

ADVERTISEMENT

Email

DA1991

By DA1991