การลงทุนกับสุขภาพ เป็นการลงทุนที่ดีที่สุด ดังนั้นจะดีแค่ไหนหากเราออกแบบสุขภาพที่ดีได้ นอกจากช่วยป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัย ยังครอบคลุมการดูแลสุขภาพในทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ต่างกัน โรงพยาบาลกรุงเทพ เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพในระยะยาว จึงจัดงาน Open House “Tuning All Lives ตรวจทุกจังหวะช่วงชีวิต” ณ เฮลท์ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ : Health Design Center (HDC) ชั้น 5 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ ที่ช่วยออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลึกที่เหมาะสมให้เฉพาะบุคคล พร้อมทั้งช่วยเสริมเคล็ดลับเพิ่มศักยภาพการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ เพราะสุขภาพที่ดีออกแบบได้ด้วยตัวคุณเอง

พญ.เมธินี ไหมแพง ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า การมีสุขภาพดีในทุกจังหวะของชีวิต ช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง นำมาซึ่งความสำเร็จและความสมดุลในชีวิต ซึ่งเคล็ดลับสำคัญอยู่ที่การตรวจสุขภาพให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะบุคคลที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ใส่ใจสุขภาพของคนไข้เป็นสำคัญ และรู้ผลตรวจเชิงลึกมากกว่าตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อนำไปสู่หนทางของการดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธีในทุกช่วงเวลาของชีวิต

ADVERTISEMENT

พญ.เกวลิน รังษิณาภรณ์ ผู้อำนวยการเฮลท์ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดเผยว่า เฮลท์ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ออกแบบโปรแกรมพิเศษให้คนไข้ได้รับบริการแบบ Customized Health Check up หรือ ชุดตรวจสุขภาพเฉพาะคุณตามความเสี่ยงและไลฟ์สไตล์ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ตรวจด้วยเครื่องมือแพทย์ครบครัน ทันสมัยบนมาตรฐานระดับสากล พร้อมให้การดูแลแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Tuning All Lives ตรวจทุกช่วงจังหวะชีวิต แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ

TUNE IN: PRE-CHECKUP ตรวจเพื่อรู้ การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินสุขภาพเฉพาะบุคคล ให้รู้เท่าทันสุขภาพของตัวเอง ทำความเข้าใจความต้องการด้านสุขภาพ ป้องกันความเสี่ยงก่อนเกิดโรค

TUNE UP: CHECKUP ตรวจเพื่อเปลี่ยน การตรวจสุขภาพเพื่อจัดการปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจแบบเชิงรุกตามที่แพทย์แนะนำ ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อการมีสุขภาพที่ดีกว่าเดิม เพื่อป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

TUNE ON: POST-CHECKUP ตรวจเพื่อเช็ก การตรวจสุขภาพเพื่อติดตามดูแลสุขภาพในระยะยาว หลังได้รับการดูแลรักษาเฉพาะบุคคลและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ช่วยให้มีสุขภาพดี ป้องกันความเจ็บป่วย และเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงไปอีกนาน

ซึ่งมีชุดตรวจสุขภาพครอบคลุมและหลากหลาย ได้แก่ Tune Your Lung หายใจไม่สะดุด ไปสุดทุกจังหวะชีวิต Tune Your Cancer ตรวจมะเร็งทุกจุด ไม่หยุดทุกช่วงชีวิต Tune Your Weight บอดี้บาลานซ์ ทุกการใช้ชีวิต Tune Your Health จูนทุกช่วง ไม่ห่วงทุกจังหวะชีวิต Tune Your Liver ตับไปต่อ ไม่รอทุกจังหวะชีวิต Tune Your Heart จูนทุกคลื่นจังหวะหัวใจ นอกจากนี้เฮลท์ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จะให้บริการออกแบบชุดตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคลดังที่กล่าวไปแล้ว ขณะเดียวกันยังมีบริการที่น่าสนใจ ได้แก่ 1.ชุดตรวจสุขภาพหลัก 2.ชุดตรวจสุขภาพผู้สูงวัย 3.ชุดตรวจสุขภาพเชิงลึก (Privilege health checkup) 4.ชุดตรวจสุขภาพแบบไม่ต้องงดอาหาร (Afternoon Checkup) และ 5.ชุดตรวจสุขภาพเพิ่มความสะดวกเจาะเลือดที่บ้าน (At-home health checkup)

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ดร.อัครวัฒน์ ศรีณรงค์ หรือ คุณเป้ วงวี ทรีโอ (Vietrio) นักดนตรีคลาสสิกระดับโลก และครอบครัว มาสร้างสีสัน Tuning Your Lives และร่วมแชร์ประสบการณ์การออกแบบชุดตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคลสำหรับทุกคนคนในครอบครัว ซึ่ง Health Design Center นับเป็นศูนย์ให้บริการตรวจสุขภาพครบครัน ครอบคลุมทุกการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเฉพาะบุคคล องค์กร กลุ่มประกัน หรือเฉพาะวิชาชีพ เช่น เวชศาสตร์การบิน หรือด้านอาชีวอนามัย เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีได้ในทุก ๆ วันของชีวิต

โรงพยาบาลกรุงเทพ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเฮลท์ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ Health Design Center (HDC) จะได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในผู้ดูแลสุขภาพของคุณทุกช่วงชีวิต ผ่านโปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคลอย่างมืออาชีพ เพื่อช่วยเสริมศักยภาพให้คุณทำทุกอย่างเต็มที่ ได้อย่างมั่นใจ เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพดี เลือกได้

หมู่2-2-2.jpg

Email

Ploy Nichakun