ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมการผลิตเยื่อและกระดาษคุณภาพครบวงจรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นนำด้วยระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและส่งออกไปแล้ว 145 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังได้เข้าใจที่มาของวัตถุดิบ “ต้นกระดาษ” จากไม้ปลูกของเกษตรกร โดยไม่รบกวนไม้จากป่าธรรมชาติ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกร และยังเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อนอีกด้วย ผ่านการนำเสนอด้วยรูปแบบภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.24-ภาพข่าวเปิดบ้านคณะเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.jpg

ADVERTISEMENT

Email

da1991

By da1991