วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

Digital CEO รุ่นที่ 7 เรียนรู้เข้มข้นต่อเนื่อง จากวิทยากรชั้นนำของวงการ

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.จักกนิตติ์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล depa นำคณะหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 เยี่ยมชมสำนักงาน อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (AWS) รวมทั้งยังมี วิทยากรชั้นนำร่วมมอบความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรม อีกด้วย

โดยได้รับเกียรติจาก คุณอดิศร์ หะริณสุต Country Manager, Thailand, Worldwide Public Sector, AWS ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษ “Power of Innovation by Amazon’s way” ให้กับคณะผู้บริหารหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 จากนั้น คุณฐิติมา รุ่งผาติ Principal Account Manager, Government Lead นำเข้าสู่ Amazon’s Culture of Innovation พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน AWS Office นอกจากนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรหลากหลายวงการ อาทิ ดร.นที เทพโภชน์ นายกสมาคมเมตาเวิร์สไทย บรรยายหัวข้อ “Bridging the Gap : Using Technology to Connect the Physical and Digital World” คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ก่อตั้ง RECULT บรรยาย “กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ Big Data เพื่อเกษตรอัจฉริยะ” และ คุณกุลนันท์ พันธุ์อนุกูล CEO & COO บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด ในหัวข้อ “Digital Transformation for Talent acquisition and Recruitment”

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 ได้มาศึกษาดูงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ของอะเมซอน ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง…

DSC_7890_resize_resize.JPG

Email

PR_News