นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับสถานีสุขภาพชุมชนบ้านคลองร่วม ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ได้แก่ เครื่องผลิตออกซิเจน รถเข็นสำหรับผู้ป่วย และหูฟังทางการแพทย์ โดยมี นายยุทธชัย แสวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดตะเคียน และนายอัครเดช กัณหารี กำนันตำบลลาดตะเคียน เป็นผู้แทนรับมอบ สำหรับสถานีสุขภาพชุมชนแห่งนี้ นับเป็นสถานีนำร่องของจังหวัดปราจีนบุรีที่ให้ประชาชนเข้ารับบริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น และผู้ป่วยที่แพทย์ต้องติดตามอาการ ความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือด สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานขององค์กรตามแนวทาง ESG สู่ความยั่งยืน

6.24-ภาพข่าวมอบอุปกรณ์การแพทย์สถานีชุมชนบ้านคลองร่วม.jpg

ADVERTISEMENT

Email

da1991

By da1991