“Kingspan Group” ผู้นำระดับโลก บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การผลิตแผ่นผนัง และ หลังคาฉนวนสำเร็จรูป กันความร้อนคุณภาพสูงมากว่า 50 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมออกสู่ตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ด้วยเงินลงทุนในส่วน Research & Development กว่า 40 ล้านยูโรในแต่ละปี ได้เข้าซื้อกิจการผู้ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูปในไทยบริษัท ฟาเท็ค แอดวานซ์ อินซูเลชั่น จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

โดยบริษัทได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คิงสแปน อินซูเลท พาแนลส์ (ประเทศไทย) จำกัด / Kingspan Insulated Panels (Thailand) Co., Ltd. ในวันเดียวกันนี้ Kingspan ได้มีพิธีเปิดโรงงาน Kingspan Ayutthaya, Thailand ซึ่งตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมนิคมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา อย่างเป็นทางการ

ADVERTISEMENT

งานนี้ Mr. Manuel Furer, Regional Managing Director (Asia Pacific) ได้กล่าวว่า “โรงงาน Kingspan Ayutthaya เป็นโรงงานแห่งที่ 2 ของ Kingspan Group ในภาคพื้นตะวันออกเฉียงใต้ ต่อจากโรงงานสีเขียวแห่งแรก Kingspan Phu My ในประเทศเวียดนาม การเข้ามาดำเนินการในประเทศไทยครั้งนี้ จะเป็นอีกก้าวที่น่าตื่นเต้นของบริษัทฯ ในการขยายและส่งต่อเทคโนโลยีระดับโลกด้านระบบกรอบอาคารป้องกันความร้อน ลดการใช้พลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดในภูมิภาค โดยโรงงาน Kingspan Ayutthaya นี้ จะทำการผลิตแผ่นผนังและหลังคาฉนวนสำเร็จรูป ประเภทโพลีไอโซไซยานูเรท (Polyisocyanurate) หรือที่เรียกว่า แผ่นแซนวิชพาแนล PIR ที่ผลิตจากโรงงาน Kingspan Ayutthaya และแผ่นฉนวนสำเร็จรูป QuadCore® ที่ผลิตจากโรงงาน Kingspan Phu My ในเวียดนาม เป็นวัสดุผนังและหลังคาสำเร็จรูปที่มีฉนวนกันความร้อนอยู่ในตัว พัฒนามาเพื่อทดแทนการใช้คอนกรีตซึ่งเป็นวัสดุที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดในการก่อสร้าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดก๊าซเรือน กระจก และลดโลกร้อน แผ่นฉนวนมีคุณสมบัติป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร จึงสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบเครื่องปรับอากาศในอาคารได้เป็นอย่างดี เพราะ การเลือกใช้แผ่นผนังและหลังคาฉนวนสำเร็จรูป จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้าง โดยสามารถลดระยะเวลาการก่อสร้างได้ ลดการใช้แรงงานในการก่อสร้าง ลดการเกิดฝุ่นจากการก่อสร้าง จึงปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและสังคมในภาพรวม”

ซึ่งในงานมีผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรสำคัญของคิงสแปน ร่วมงาน อาทิ Mr. Manuel Furer, Regional Managing Director (Asia Pacific) / Mr. Minh Ha, Area Manager (Indochina) / Mr. Liam Wignall Regional Finance Director (Asia Pacific) / Thararat Wutticha, General Manager (Thailand)

ภายในงานเน้นความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ทุกภาคส่วน อาทิ เจ้าของกิจการ เจ้าของโครงการ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชน ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งหมด เช่น สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาหลัก ผู้รับเหมาย่อย ฯลฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างในส่วนผนังอาคารทั้งภายนอกและภายในและหลังคา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อลดระยะเวลาการก่อสร้าง ลดฝุ่น ลดการใช้พลังงาน ลดโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนในสังคม

สำหรับเป้าหมายธุรกิจต่อไปของ คิงสแปน ด้วยความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมแผ่นฉนวนสำเร็จรูปและฉนวนกันความร้อนกว่า 50 ปีของ Kingspan บริษัทฯ มีความพร้อมและตั้งใจว่าจะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและสนับสนุนอุตสาหกรรมการก่อสร้างในภูมิภาคไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตามแผนโครงการ Planet Passionate ที่บริษัทฯ ดำเนินการมุ่งสู่ ‘Net Zero Emission’ ภายในปี 2030 โดยมุ่งหวังความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและโลกเป็นหัวใจสำคัญพร้อม เป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการผลิตแผ่นผนังและหลังคาฉนวนสำเร็จรูป PIR และ QuadCore ในประเภทและภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ภายใน 5 ปีนี้อย่างแน่นอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.kingspan.com

1126435_0.jpg

Email

Notable Bangkok