นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Double A Care จำนวน 40,000 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการ “Double A ส่งใจ มอบความห่วงใย ทั่วไทย” โดยมี อาจารย์ ดร.นพ.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบ สำหรับโครงการนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้เล็งเห็นความสำคัญและห่วงใยด้านสุขอนามัยของคนไทย ด้วยการมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย กลุ่มเปราะบางและผู้ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2566

6.24-ภาพข่าวมอบหน้ากากฯให้รพ.รามาฯจักรีนฤบดินทร์.jpg

ADVERTISEMENT

Email

da1991

By da1991