นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยอมรับถึงความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว เป็นประเทศหมุดหมายปลายทางในอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ได้เข้ามาสัมผัสความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายโอบล้อมอยู่ทั่วประเทศ ภูมิทัศน์ของนิวซีแลนด์ยังเป็นส่วนหนึ่งในฉากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ระดับโลก ทั้ง เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ อวตาร (Avatar) และอภินิหารตำนานแห่งนาร์เนีย อีกทั้งนิวซีแลนด์ยังมีความโดดเด่นกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเอ็กซ์ตรีมหลากหลายรูปแบบ เอาใจคนรักกิจกรรมเอาท์ดอร์และผู้ชื่นชอบกิจกรรมการผจญภัยอีกด้วย

นิวซีแลนด์ไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่มีทิวทัศน์สวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษา ซึ่งหลักสูตรการเรียนในภาคของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมงานบริการของนิวซีแลนด์ ได้รับการยอมรับว่า เป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนการท่องเที่ยวและบริการ หลายสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์ได้มีการพัฒนาหลักสูตรภาคการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการที่เติบโตขึ้นในแต่ละปี โดยการศึกษาด้านการท่องเที่ยวมีหลายด้านที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ครอบคลุมถึงกลยุทธ์การตลาด, การท่องเที่ยว, และการจัดการ เป็นต้น

ADVERTISEMENT

ศาสตราจารย์เฮเซล ทัคเกอร์ (Professor Hazel Tucker) ประจำภาควิชาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์ ประกอบขึ้นจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา มุ่งเน้นเจาะกลุ่มนิชมาร์เก็ต (NICHE Market) ที่มุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม เพราะนิวซีแลนด์เป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ห่างไกล ด้วยเหตุนี้การท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์จึงมุ่งมั่นสร้างการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ ยั่งยืน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“แม้นิวซีแลนด์จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่ก็มีสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี และในอนาคตก็คาดว่าจะต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นด้วย นั่นก็เพราะว่า นิวซีแลนด์มีการจัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและอย่างยั่งยืน โดยใช้พื้นที่ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์ เช่น โดดบันจี้จัมพ์, ขับรถบ้านเที่ยวชมทิวทัศน์, เดินเทรล ฯลฯ ที่ไม่ใช่แค่สนุกและรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังผนึกเอาชุมชนและผู้คนในพื้นที่นั้นๆ ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีกับนักท่องเที่ยวทุกชาติ และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากนิวซีแลนด์ไม่ผลิตแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการการท่องเที่ยวที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสาขานี้” ศาสตราจารย์เฮเซล ทัคเกอร์ กล่าวและเสริมว่า

ดังนั้น มหาวิทยาลัยโอทาโก (University of Otago) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านหลักสูตรภาคการท่องเที่ยวและบริการของนิวซีแลนด์ได้พัฒนาและเปิดสอนหลักสูตรใหม่ “การท่องเที่ยว ภาษา และวัฒนธรรม (Study Tourism, Languages and Cultures)” ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก เพื่อเตรียมพร้อมให้กับผู้เรียนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีทักษะหลากหลาย ทั้งด้านการจัดการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว, สามารถสื่อสารได้หลายภาษา และมีความเข้าใจวัฒนธรรมของคนประเทศต่างๆอย่างถ่องแท้ ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต ทั้งในประเทศนิวซีแลนด์และประเทศบ้านเกิดของผู้เรียน

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์เฮเซล ทัคเกอร์ ได้ให้เกียรติเดินทางมาแนะนำหลักสูตร “การท่องเที่ยว ภาษา และวัฒนธรรม” และร่วมทำ Workshop กับนักศึกษาชาวไทย ที่สนใจด้านการท่องเที่ยวและอยากทำงานในอุตสาหกรรมนี้ที่มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมให้คำแนะนำว่า หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างโอกาสการเรียนใหม่ๆ เพื่อนักเรียนนิวซีแลนด์และนักเรียนชาวต่างชาติ และนักเรียนทั้งสองกลุ่มนี้จะได้เรียนร่วมกัน โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านสาขาวิชาการท่องเที่ยว, ภาษา และวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ มาให้ความรู้และให้คำแนะนำกับผู้เรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งนักศึกษาจะได้ออกไปทัศนศึกษาและลงพื้นที่ทำงานจริงร่วมกับคนท้องถิ่นในนิวซีแลนด์ ซึ่งช่วยให้คนในพื้นที่, นักศึกษาชาวนิวซีแลนด์ และนักศึกษาต่างชาติ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อสิ่งต่างๆรอบตัว, ประสบการณ์ส่วนตัว รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศตัวเอง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรการเรียนการสอนนี้ด้วย

“มหาวิทยาลัยโอทาโก มีเป้าหมายที่จะสร้างนักเรียนที่จบหลักสูตรนี้(การท่องเที่ยว) ให้มีความพร้อมที่จะออกไปดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และในระดับต่างๆ นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้ลงมือทำงานในเชิงปฏิบัติการจริง ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการทำงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการท่องเที่ยวมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล นอกจากนี้ นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรการท่องเที่ยวนี้ จะมีคอนเนคชั่นที่ดีกับภาคส่วนต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยโอทาโก ได้มอบโอกาสในการสร้างเครือข่ายคอนเนคชั่นตั้งแต่ตอนเรียน ไม่ว่าจะกับวิทยากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรง และจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาด้วย ดังนั้น เมื่อเรียนจบนักเรียนจะเป็นผู้มาทั้งประสบการณ์ด้วย โดยนักเรียนป.ตรี จะมีเวลา 3 ปีในการเรียนรู้และสร้างคอนเนคชั่น” ศาสตราจารย์เฮเซล ทัคเกอร์ กล่าวและเสริมว่า

ทั้งนี้ ผู้จบหลักสูตรการท่องเที่ยว ผู้เรียนจะมีโอกาสในการทำงานที่หลากหลายในภาคการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะในนิวซีแลนด์และต่างประเทศ ในส่วนของภาครัฐ อย่างเช่น การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ และสำนักงานการท่องเที่ยวของต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีงานรองรับทางภาคเอกชน มีบริษัทเล็กถึงใหญ่ในนิวซีแลนด์อีกมากมายที่ต้องการแรงงานด้านการท่องเที่ยว เช่น Air New Zealand และ Auckland Airport เป็นต้น

น้องๆที่สนใจหลักสูตรการท่องเที่ยวและอยากเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ โอกาสมาแล้ว พบกันในงานสำหรับการศึกษาสถานทูตนิวซีแลนด์ 2024 (New Zealand Education Fair 2024) ขอรับคำปรึกษาได้โดยตรงจากกว่า 50 สถาบันการศึกษานิวซีแลนด์ ทั้งระดับมัธยม มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันภาษา พร้อมทุนการศึกษามูลค่าสูงสุดกว่า 2 ล้านบาท ทดลองเรียนในคลาสเรียนจำลองจากครูนิวซีแลนด์ และลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปนิวซีแลนด์ เสาร์ที่ 31 ส.ค. นี้ 11.00-17.00 น. สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2 ชั้น 5 สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ฟรีตลอดงาน) คลิ๊ก https://www.learnenglishnewzealand.com/nzeducationfair

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที่ www.studywithnewzealand.govt.nz

2.DSC_0404_resize.JPG

Email

PR_News

By PR_News