ใส่หัวข้อ Excel ทุกหน้าและตรึงแนว (หัวตาราง excel เลื่อนตาม)

#ใส่หัวข้อ Excel ทุกหน้า
1.เปิดไฟล์ Excel
2.ไปที่เมนู Page Layout คลิกเลือกไอคอน Print Titles


3.ไปที่ Tab Sheet เลือก Row หัวข้อที่ต้องการแสดงทุกหน้า คลิก OK

#Excel ตรึงแนว
1.ไปที่เมนู View

2.คลิกเลือก Freeze Panes และเลือก Freeze Top Row


สอนใช้ Excel ให้เป็นเซียน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

1,182 Views