บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการแข่งขัน MakeX Robotics Competition Thailand 2020 (การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ ประเทศไทย 2020)​ ขึ้นในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 ณ ชั้น 3 ห้างพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพ

นางสาวสุมิตรา นิ่มกรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ได้กล่าวว่า MakeX Robotics Competition Thailand 2020 การจัดงานครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 แล้ว สำหรับปีนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันร่วม 100 ทีม วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอัจฉริยะสมองกลสำหรับเยาวชนไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย (อายุ 8 – 18 ปี) เน้นการสร้างนักคิดนักประดิษฐ์ ทั้งยังเป็นเวทีให้กับเยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางด้านสมองกลในระดับประเทศและระดับโลกอีกด้วย

สำหรับงานใน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มีการมอบรางวัลแก่ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเทศไทยในแต่ละประเภทการแข่งขัน โดยมี นางกรรณ์การ์วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ประธานในพิธี และขึ้นมอบรางวัล ในวันนี้

338 Views