ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี? แผนประกันสมาร์ทเฮล์ทฟิต ซิกน่า ประเทศไทย เลือกคุ้มครองเฉพาะโรคที่เสี่ยงได้ ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี? ซิกน่า ประเทศไทย แผนประกันสมาร์ทเฮล์ทฟิต ประกันสุขภาพ ที่เข้าใจคนรุ่นใหม่ คุ้มครองกลุ่มโรคเมตาบอลิกซินโดรม+เบาหวาน ความดัน

  • เลือกคุ้มครอง เฉพาะโรคที่เสี่ยงได้ ไม่ต้องจ่ายเบี้ยเกินความจำเป็น เลือกเฉพาะโรคได้
  • – ไม่จำกัดวงเงิน ค่ารักษาพยาบาล ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาแต่ละรายการไม่จำกัดวงเงินแต่ละครั้งและไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • – ไม่ต้องสำรองจ่าย ค่ารักษาพยาบาล ใช้ได้กว่า 330 โรงพยาบาลและคลีนิคทั่วประเทศด้วยซิกน่าแคร์การ์ด

คุ้มครองเฉพาะโรคที่เสี่ยง: ในกลุ่มโรคเมตาบอลิกซินโดรม และ เบาหวาน ความดัน

(ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น, ไขมันพอกตับ,
นิ่วในถุงน้ำดี, หลอดเลือดแดงแข็ง, ไขมันในเลือดสูง รวมทั้งโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง)

ความคุ้มครองเฉพาะโรคที่เสี่ยงสำหรับคุณดีกว่ายังไง?

ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี

ตัวอย่างรายละเอียดความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันสมาร์ทเฮล์ทฟิต

ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี

**ความคุ้มครองที่สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมจากแผนประกันสุขภาพหลัก

  • หลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
  • กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด
  • มะเร็งระยะลุกลาม

 

สนใจแผนประกันสมาร์ทเฮล์ทฟิต (คลิก)

 

*ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี? ประกันสุขภาพ เลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์

ในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ สิ่งที่คุณต้องพิจารณา คือ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่คุณมีอยู่ เช่น สวัสดิการประกันสังคมและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างทำให้เพียงพอกับความต้องการของคุณหรือไม่ โดยลองคำนวณจากค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลหากคุณจำเป็นต้องเข้าใช้บริการของโรงพยาบาลที่คุณใช้บริการอยู่เป็นประจำ คุณก็จะมีตัวเลขค่าใช้จ่ายโดยประมาณว่าหากเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนั้นๆ จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ จากนั้นจึงไปเปรียบเทียบกับสวัสดิการที่คุณมีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ คุณอาจจะพิจารณาซื้อประกันสุขภาพเพิ่มในส่วนที่เกินจากสวัสดิการที่มีอยู่ก็ได้ อย่างไรก็ตามในบางครั้ง หากเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บธรรมดา สวัสดิการที่มีอยู่ก็อาจเพียงพอกับความต้องการ แต่ถ้าเกิดโชคร้ายเจ็บไข้ด้วยโรคร้ายแรง และเป็นโรคที่ต้องมีการรักษาติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูง คุณอาจจำเป็นที่จะต้องพิจารณาการทำประกันโรคร้ายแรงเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ “ซื้อแบบเดี่ยว” และ “ซื้อแบบพ่วง” โดยแบบ “ซื้อเดี่ยว” สัญญาจะมีผลบังคับปีต่อปี ไม่ต้องซื้อพ่วงกับสัญญาประกันชีวิต มีการพิจารณาให้ในทุกๆ ปีและเบี้ยประกันจะถูกกว่า ส่วน “ซื้อพ่วง” คือ พ่วงกับสัญญาประกันชีวิต ซึ่งถือเป็นสัญญาหลัก สัญญามีผลบังคับต่อเนื่องตามสัญญาหลัก และสามารถซื้อได้ต่อเนื่องไม่เกินอายุรับประกันของสัญญาหลัก ดังนั้นในการซื้อพ่วงกับสัญญาหลัก คุณควรเลือกซื้อสัญญาหลักที่มีความคุ้มครองค่อนข้างยาว อย่างน้อยให้มีระยะเวลาคุ้มครองยาวพอๆ กับความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม เช่น ประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี สัญญาหลักก็ควรมีความคุ้มครองอย่างน้อยถึงอายุ 80 ปีเช่นกัน เพื่อที่เราจะได้สามารถซื้อประกันสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 80 ปี

ประกันสุขภาพแบบเดี่ยว vs. ประกันสุขภาพแบบพ่วงประกันชีวิต

รายละเอียด ประกันสุขภาพแบบเดี่ยว ประกันสุขภาพแบบพ่วงประกันชีวิต
1.     ค่าเบี้ยประกัน จ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพอย่างเดียว มีค่าเบี้ยประกัน 2 ส่วน คือ เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ โดยค่าเบี้ยประกันชีวิตจะขึ้นอยู่กับแบบประกันและทุนประกันที่ซื้อโดยค่าเบี้ยไม่ปรับเพิ่มตามช่วงอายุ  ในขณะที่ค่าเบี้ยประกันสุขภาพจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
2.    ระยะเวลาความคุ้มครองและการถูกยกเลิกกรมธรรม์ คุ้มครองแบบปีต่อปีและมีโอกาสถูกยกเลิกกรมธรรม์สูงกว่าหากบริษัทประกันพบว่าผู้เอาประกันมีการแจ้ง    เคลมที่ไม่เป็นจริง แถลงสุขภาพคลาดเคลื่อน หรือมีการทุจริตในการเรียกร้องสินไหมทดแทน – ความคุ้มครองของประกันชีวิตจะเป็นแบบระยะยาวขึ้นอยู่กับแบบที่ทำ

– ความคุ้มครองของประกันสุขภาพจะเป็นแบบปีต่อปี แต่สามารถซื้อต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆ ตราบเท่าที่ประกันชีวิตยังมีความคุ้มครองอยู่

– เนื่องจากสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว และบริษัทประกันชีวิตต้องการรักษาฐานลูกค้าไว้ โอกาสที่จะถูกยกเลิกประกันสุขภาพที่ซื้อพ่วงประกันชีวิตจึงมีน้อยกว่า อย่างไรก็ตามหากคุณทำการทุจริตการเคลมประกัน หรือมีการแถลงสุขภาพคลาดเคลื่อน บริษัทประกันชีวิตก็สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ได้

3.     เหมาะกับใคร? คนที่มีงบประมาณจำกัดในการซื้อประกันสุขภาพ และต้องการความคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างเต็มที่ – คนที่อยากได้ทั้งความคุ้มครองด้านสุขภาพและการวางแผนประกันชีวิตไปพร้อมๆ กัน

– อยากมีเงินก้อนสักก้อนทิ้งไว้ให้คนข้างหลังหรือเป็นเงินเก็บไว้ใช้ยามเกษียณ

– มีงบประมาณเพียงพอที่จะจ่ายทั้งเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ

ที่มา : https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/tips-for-you/health-insurance.html

304 Views