วว.จัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรการรับรองห้องปฏิบัติการตามหลักการ OECD GLP จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วว.จัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรการรับรองห้องปฏิบัติการตามหลักการ OECD GLP จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

157 Views