อาการสั่นเกร็ง.. สัญญาณเตือนโรคร้ายทางสมอง

โรคพาร์กินสัน หรือที่คนไทยเรียกว่าโรคสันนิบาตลูกนก เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมองส่วนที่ผลิตสาร โดปามีน (Dopamine) หรือสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวถูกทำลายจนเสียหาย ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดความผิดปกติ การตรวจวินิจฉัยโรคและได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว ลองสังเกตตัวเองและคนในครอบครัวกันดูนะคะว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่

– อาการสั่นที่แขน ขา คาง และริมฝีปาก
– การเคลื่อนไหวช้า
– การทรงตัวไม่ดี
– กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง
– เดินลำบาก เดินซอยเท้า เท้าติดเวลาก้าวขา
– พูดช้า เสียงค่อยและเบาลง
– การแสดงสีหน้าเฉยเมย ไร้อารมณ์

ปัจจุบันโรคพาร์กินสันยังไม่มีการรักษาให้หายขาดได้ การรักษาจึงเป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการโดยการรับประทานยา เพื่อเพิ่มปริมาณสารเคมีโดปามีนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และการทำกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายและใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไป นอกจากนี้แพทย์อาจใช้วิธีการรักษาโดยการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก ในกรณีผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยยาได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร

ข้อมูลดีๆ จาก.. พญ.กฤติมา อัศววีระเดช อายุรแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง อนุสาขาโรคลมชัก  ศูนย์หลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลหัวเฉียว

256 Views