พบกับหลักสูตร “การบริหารรายได้สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท

🎊อยู่ที่ไหนก็อบรมได้ สอนสด เรียนออนไลน์ เข้มข้นด้วยเนื้อหา
พร้อมถาม-ตอบ พูดคุยกับวิทยากรในทุกประเด็น
🎊 พบกับหลักสูตร “การบริหารรายได้สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท”
📍อบรมวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น.
📍รูปแบบการอบรม Live Online Course (ผ่านระบบ Microsoft Team)
🎊ค่าธรรมเนียม 6,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร
(ได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตามกำหนด)
Inbox: Dusit Thani Training Programs
E-mail: training@dtc.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-7218469-70

178 Views