เจาะลึกทุกมุมกับหลักสูตรสร้างผู้นำด้านการสื่อสาร ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

¤ เจาะลึกทุกมุมกับ หลักสูตรสร้างผู้นำด้านการสื่อสาร ตอบโจทย์ทุกช่องทางเพื่อให้คุณเหนือชั้นทุกเกมการสื่อสารแบบมืออาชีพ

เพราะนวัตกรรมการสื่อสารไม่มีวันหยุดนิ่ง
กลยุทธ์การสื่อสารจากผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมประยุกต์ใช้ได้จริงจึงสำคัญ

พบกับบรรยายพิเศษโดย
รศ.ดร.จินตวีร์ เกษมศุข คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดร.อิทธิพล วรานุศุภากุล ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

📌ห้ามพลาด!! ร่วมเจาะลึกข้อมูลหลักสูตร MCA ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น.
ลงทะเบียนคลิก>>> https://forms.gle/bWSCRM5F4C5ruVUj9
………………………………………….
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวราภรณ์ โทร.061-4014965
คุณอมรรัตน์ โทร. 084-927-2693

128 Views