ด่วน!! กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ รุ่น 1 ผ่านระบบ Zoom ฟรี!!!

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจ
ร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ฟรี!!!!!
ในโครงการจัดอบรมด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Online)
ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายกาiพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน รุ่นที่ 1

กับหัวข้อ “เทคนิคการทำการตลาดท่องเที่ยวไทย 5.0”
โดย คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ “ไอค่อนวงการอินเทอร์เน็ตไทย” CEO กลุ่มบริษัท efrastructure Group
กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com

ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
แค่สแกน QR Code ในภาพ แล้วลงทะเบียนได้เลย
สอบถามเพิ่มเติมโทร 081 421 4692

233 Views