โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโปรแกรมตรวจคัดกรองโรคอ้วนในเด็ก

ปัจจุบันภาวะอ้วนในเด็กมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก เนื่องจากการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและขนม โดยสังเกตได้จากน้ำหนักเกินเกณฑ์เมื่อเทียบกับส่วนสูงตามกราฟการเจริญเติบโต

ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโปรแกรมตรวจคัดกรองโรคอ้วนในเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือด้วยการให้คำปรึกษาโดยกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกเด็ก โทร. 02-223-1351 ต่อ 3208, 3270

102 Views