ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ รีบรักษาอย่าปล่อยเรื้อรัง

‘ออฟฟิศซินโดรม’ (Office Syndrome) คือ กลุ่มอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่เกิดจากลักษณะการใช้งานด้วยท่าทางเดิมซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เช่น การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานเกินไป หรือจากลักษณะการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น นั่งหลังค่อม การก้มคอใช้มือถือนานๆ ทำให้กล้ามเนื้อตึงตัวต่อเนื่อง นำไปสู่อาการปวดเมื่อยล้าในบริเวณต่างๆ ซึ่งถ้าปล่อยให้เป็นเรื้อรังไม่ได้รับการแก้ไข อาจส่งผลให้เกิดโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อตามมาได้

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโปรแกรมกายภาพบำบัด Office Syndrome ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564
ปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3310, 3313

141 Views