เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1

Thailand Training Center
เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1 ( Workshop )

หลักสูตรอบรม Oracle Database 12c : RAC (Real Application Cluster ) จะสอนคุณเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล Oracle RAC , Explore Global Resources and Cache Fusion and more. ในหลักสูตรนี้คุณจะได้รู้จักกับ Oracle Database Exadata Cloud Service.
ทำให้ผู้เข้าอบรมมั่นใจในประสิทธิภาพที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ ปลอดภัยและจัดการได้ง่าย ปรับปริมาณงานฐานข้อมูลให้เหมาะสม ลดต้นทุนด้านไอทีและให้บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยการรวมเข้ากับระบบ database clouds.

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ :
⦁ ติดตั้งซอฟต์แวร์ Oracle RAC
⦁ สร้างฐานข้อมูล cluster databases
⦁ ดูแลจัดการฐานข้อมูล Oracle RAC ที่มีการจัดการตาม policy-managed Oracle RAC databases.
⦁ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพ
⦁ เรียนรู้เกี่ยวกับบริการในสภาพแวดล้อม RAC ตลอดจนคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานสูงรวมถึง Application Continuity และ Transaction Guard
⦁ สร้างและจัดการฐานข้อมูล RAC One Node
⦁ สร้างและจัดการฐานข้อมูล RAC แบบหลายฐานข้อมูล (multitennant)
⦁ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Oracle Database Exadata Cloud Service

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
⦁ กำหนดค่า RMAN สำหรับสภาพแวดล้อม RAC
⦁ อธิบายถึงประโยชน์ของ Oracle RAC
⦁ อธิบายความจำเป็นของทรัพยากรทั่วโลก
⦁ กำหนดค่าฐานข้อมูล RAC เพื่อใช้โหมด ARCHIVELOG และพื้นที่การกู้คืนอย่างรวดเร็ว
⦁ แปลง Oracle Database แบบ single-instance เป็น RAC
⦁ สร้างฐานข้อมูล cluster database
⦁ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Oracle Database Exadata Cloud Service
⦁ อธิบายหลักการและวัตถุประสงค์ของ cluster
⦁ ติดตั้งซอฟต์แวร์ Oracle Database
⦁ แก้ไขพารามิเตอร์การเริ่มต้นในสภาพแวดล้อม RAC
⦁ ดำเนินงานหลังการสร้างฐานข้อมูล
⦁ กำหนดการทำซ้ำล็อกไฟล์ในสภาพแวดล้อม RAC
⦁ กำหนดเลิกทำตารางในสภาพแวดล้อม RAC
⦁ อธิบายการประสานงานแคชทั่วโลก
⦁ อธิบายว่า Grid Plug and Play มีผลต่อ Clusterware อย่างไร
⦁ อธิบายสถาปัตยกรรม Oracle Clusterware

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
⦁ Administrator
⦁ Database Administrators

ความรู้พื้นฐานที่ควรมีก่อนการอบรม
⦁ Oracle Database 12c: ASM Administration

แนะนำหลักสูตรต่อเนื่อง
⦁ Oracle Database 12c : Oracle Automatic Storage Management Administration
⦁ Oracle Database 12c : Grid Infrastructure Administration
⦁ Working knowledge of Oracle Database 11g : Release 2, including Clusterware , ASM and RAC
⦁ Oracle Database 12c : ASM Administration
⦁ Oracle Database 12c : Clusterware Administration

เปิดอบรมประจำปี 2564 ดังนี้

⦁ December 7 – 10

During 4 Days

Classroom : Private ; Public 45,750 Baht / Person

——————————————

รายละเอียดเพิ่มเติม
1.หลักสูตรที่ทาง ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จัดอบรม สามารถเปิดอบรมตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
2.ในวันอบรม ให้ผู้อบรมนำคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้ในการอบรม
3.ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน
4.ราคานี้รวมห้องอบรม และ Coffee Break สำหรับผู้อบรมทุกท่าน
5.ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกวันอบรมได้ ในกรณีที่ผู้อบรมไม่สามารถอบรมตามตาราง Schedule Training : 2021

เงื่อนไขการชำระเงิน
1.ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์
2.ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
3.ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้อบรมต้องการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาแนบมาด้วยพร้อมหลักฐานการชำระเงิน

ลงทะเบียนอบรม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณอภิรัฐ โสภณมณี
Mobile : 089-408-6789
ID Line : thaitc
E-Mail : thailandtrainingcenter@gmail.com
http://www.thailandtrainingcenter.net
https://www.facebook.com/thailandtrainingcenter

ตารางอบรมประจำปี 2564

Group : Admin (คลิก) https://bit.ly/3mtNfw5

Group : Develop (คลิก) https://bit.ly/2WkJXAg

Group : Application (คลิก) https://bit.ly/2WiFYUY

Tutor OCA 12c (คลิก) https://bit.ly/3nmx2tI

88 Views

1.6.RAC-12c-Admin-1.jpg

Thailand Training Center