รู้ทัน เข้าใจ เข้าถึงคนรุ่นใหม่
ใช้สื่ออย่างดิจิทัลเต็มประสิทธิภาพ ด้วยตัวท่านเองด้วยหลักสูตรการตลาดโดยสื่อดิจิทัล ( Digital Marketing )

อบรมวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564
ค่าธรรมเนียม 9,900 บาท

📢 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-7218469-70 หรือ www.facebook.com/trainingdtc

139 Views

93EF9A3B-AB6D-4B43-89FD-717244622BFD.jpeg

ravisara