เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารจากกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลากรในการทำงาน การทดสอบระบบ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ) โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ในการนี้ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มอบตู้อบโอโซน จำนวน 1 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลในสังกัด และมอบให้ ดร.สนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ตู้ ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้ เป็นความร่วมมือการให้บริการระหว่างกรุงเทพมหานคร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลตากสิน และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้ประชากรทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก รวมถึงประเทศไทย ผลของการแพร่ระบาดดังกล่าว ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมีพันธกิจหลักประการหนึ่งคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม จึงขอมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทย ด้วยการเสนอเป็นหน่วยร่วมศูนย์ฉีดวัคซีน เพื่อกระจายวัคซีนให้ชาวกรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึงโดยเร็ซที่สุด

เมื่อมีการระบาดรอบแรกในต้นปี 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดอาหารกล่องแจกให้กับประชาชนในชุมชนบางบัวและชุมชนใกล้เคียง จัดทำ Face shield มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ คิดค้นและผลิต เครื่องอบโอโซนและตู้ความดันบวก ส่งให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่มีส่วนช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนธุรกิจผู้ประกอบการในชุมชนและศิษย์เก่า โดยการสร้าง SPU Market Place และ เพจบัวบานร้านเพียบ เพื่อเป็นแหล่งในการจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ
สำหรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในปี 2564 นี้ นโยบายของประเทศไทยต้องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการฉีดวัคซีนเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของประเทศไทย โดยได้รับโอกาสจาก กรุงเทพมหานคร และ หอการค้าไทย ให้จัดตั้งเป็นหน่วยฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล เพื่อขยายการบริการการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นที่มาของการเปิดหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นสถาบันในเครือของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการหอการค้าไทย และทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลตากสิน ในความร่วมมือ เพื่อช่วยให้ประชาชนชาวไทย สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ สามารถกลับมาเป็นปกติโดยเร็วต่อไป ขอบคุณค่ะ อธิการบดี ม.ศรีปทุม กล่าว.

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 ม.ศรีปทุม https://maps.app.goo.gl/YGqacjKLkLichz646
#SPU #ศรีปทุม #ศูนย์ฉีดวัคซีนCOVID19มหาวิทยาลัยศรีปทุม #วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ #สภาหอการค้าไทย #กรุงเทพมหานคร #โรงพยาบาลตากสิน #COVID19

99 Views

ส่งข่าว-นสพ.-ผู้ว่ากทม.เยี่ยมศูนย์ฯ.jpg

kanokpong