SPUCARE: จัดเก้าอี้นั่งใหม่ จำนวน 1,000 ตัว ลงศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 ม.ศรีปทุม เพื่อให้ทุกคนสะดวกปลอดภัย

(29 พ.ค.64) เพื่อบริการประชาชนคนทย อธิการบดี ม.ศรีปทุม สั่งเก้าอี้นั่งใหม่ จำนวน 1,000 ตัว ลงที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ) เพื่อทำความสะอาดได้ง่าย และทุนแรงอาสาสมัครจิตอาสา พนักงานแม่บ้าน ในการขนย้ายระหว่างวันที่จำเป็น เราตั้งใจเพื่อให้ทุกคนสะดวกปลอดภัย และบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น วันหยุดเราไม่หยุด ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 ม.ศรีปทุม google maps คลิก https://maps.app.goo.gl/YGqacjKLkLichz646
#SPUCARE #ไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัย #ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19มหาวิทยาลัยศรีปทุม

114 Views

193108796_5751145338258922_3682659062507637941_n.jpg

kanokpong