“วัดแดงธรรมชาติ” ชวนร่วมสืบสานตำนานที่เก่าแก่ “พิธีสวดใบขนุน”

“วัดแดงธรรมชาติ” ชวนร่วมสืบสานตำนานที่เก่าแก่ “พิธีสวดใบขนุน

เจ้าอาวาสพระครูปรีชาพัฒนาโสภณ วัดแดงธรรมชาติ ต.ไทรม้า จ.นนทบุรี เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยมา ร่วมสืบสานตำนานที่เก่าแก่ อันเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์ “พิธีสวดใบขนุน” สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาอายุ พิธีกรรมนี้จัดทุกวันเสาร์ เวลา ๑๕.๐๐ น. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมพิธีกรรมแบบในสมัยโบราณนิยมกระทำตามความเชื่อ โดยอาศัยอำนาจบารมีคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเคล็ดชื่อไม้มงคล หนุนนำดวงของท่าน เขียนชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ใส่ใบขนุนเท่ากำลังวันเกิดของท่าน แล้วพระสงฆ์จะทำพิธีสวดตามกำลังวัน เพิ่มพูนบุญราศี หนุนดวง หนุนธาตุ หนุนชีวิต หนุนธุรกิจการงาน หนุนความรัก หนุนโชคลาภ และความปรารถนาของท่านให้สำเร็จสมหวัง ดั่งที่คิดไว้ เป็นความเชื่อดั่งเดิมที่สืบทอดต่อๆ กันมา ทาง วัดแดงธรรมชาติ เห็นความสำคัญจึงจัดพิธีกรรมและประเพณีนี้ขึ้นมา เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงแพร่กระจายไปในวงกว้างทั่วประเทศขณะนี้ ทางวัดยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนาและเผยแพร่ให้ชมผ่านช่องทางอื่นตามรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) โดยสามารถฝากดวงผ่านทาง Inbox เพจวัดแดงธรรมชาติ จังหวัดนนทบุรี หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๘๑ ๕๘๖ ๘๒๕๘

197 Views

พิธีใบขนุนสีฟ้า.jpg

วัดแดงธรรมชาติ