อ.อ.ป. ร่วมเสวนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ประจำปี 2564

อ.อ.ป. ร่วมเสวนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ประจำปี 2564

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายชัยอนันต์ ราชชมภู หัวหน้างานสวนป่าดงซำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น เข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น การขยายพันธุ์พืช และการดูแลบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายวิธีการปลูกต้นไม้ตามหลักวิชาการ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี 2564 ณ สำนักงานนิคมสหกรณ์ดงมูล ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

118 Views

Untitled-1.jpg

Sirirat Manoi