เสริมภูมิคุ้มกัน สร้างสุขภาพดี ด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่มีบางรายที่มีอาการรุนแรงจนอาจถึงขึ้นเสียชีวิต โดยสาเหตุการเสียชีวิตมาจากภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ คือ โรคปอดอักเสบ ซึ่งอาจส่งผลทำให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีภาวะแทรกซ้อน และเสียชีวิตได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน

โดยสามารถป้องกันได้ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ที่ทำให้เป็นไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรง ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกราย และสามารถป้องกันโรคปอดอักเสบควบคู่ไป ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้

รพ. บี.แคร์ฯ ขอแนะนำโปรโมชั่นฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ อาทิ
– วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (1 เข็ม) ราคา 900 บาท
– วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ (1 เข็ม) ราคา 2,990 บาท
– วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (1 เข็ม) + วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ (1 เข็ม) ราคา 3,390 บาท
หมดเขต 30 กันยายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 วัน
ติดต่อได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคารบัณดารี เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
โทร. 02 994 8201-3 ต่อ 1130 หรือ 1227
อ่านเงื่อนไขหรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้คลิก >> https://www.bcaremedicalcenter.com/promotion-detail/67

192 Views

1623035129-yqwXQ.jpg

Juthamard.S