ขอขอบคุณ! บริษัท ราชาโยค จำกัด มอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจ ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ กทม.-ศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบคุณ บริษัท ราชาโยค จำกัด ที่ได้ร่วมมอบ เจลลี่แอลกอฮอลเจล 40 ชุดน้ำยาฆ่าเชื้อ KOVITEC 1 แกลลอน น้ำยาทำความสะอาดซีโตรเดต 20 แกลลอน น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวไซลอน 4 แกลลอน เพื่อสนับสนุนภารกิจ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม – โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ บางเขน กทม. ในการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งมี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้รับมอบสิ่งของ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม-ศรีปทุม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งทีมงานทุกท่านๆ ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการประชาชน ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม – โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903 คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990

#ศูนย์ฉีดวัคซีนกทมศรีปทุม #ABC #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #SPU #ศรีปทุม #DEK64 #TCAS #GATPAT #ONET #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #บริษัทราชาโยคจำกัด

415 Views

800-ราชาโยค.jpg

kanokpong