นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการสายบริหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับมอบลังและกล่องกระดาษ

นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการสายบริหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับมอบลังและกล่องกระดาษจาก นางศิริพร ยี่สุนเทศ ผู้จัดการส่วนธุรกิจสัมพันธ์ (ระบบราง) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เพื่อรวบรวมและส่งต่อให้กับ SCGP สำหรับนำไปรีไซเคิลและผลิตเป็นเตียงสนาม ในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สำนักงานกลาง) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564

121 Views

1.jpg

Sirirat Manoi