SPU CARE มอบ “ตู้อบโอโซน” ตัวช่วยฆ่าเชื้อโรค การแพร่ระบาด COVID-19 ให้กับสำนักงานเขตจตุจักร

SPU CARE มอบ “ตู้อบโอโซน” ตัวช่วยฆ่าเชื้อโรค การแพร่ระบาด COVID-19 ให้กับสำนักงานเขตจตุจักร

วันนี้(14 มิ.ย.64) นายปิยะศักดิ์ รัตนภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทน SPU มอบ “ตู้อบโอโซน” ตัวช่วยสำคัญสำหรับฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ให้กับนายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร ณ ที่ทำการสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการทำงานของบุคลากรในสังกัดต่อไป

#SPUCARE #SPU #ศรีปทุม #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #COVID19 #ตู้อบโอโซนฆ่าเชื้อโรค

120 Views

มอบตู้อบ_๒๑๐๖๑๔_4.jpg

kanokpong