มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ 7 นักศึกษาเก่ง สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPU ภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัทเรือสำราญระดับนานาชาติ ในเครือ dream cruise และ star cruise ซี่งประกอบด้วย นางสาววริศรา คำชด ตำแหน่ง Casino staff บริษัท Star Cruises ,นางสาวกิ่งแก้ว ไพบูลย์ทองประสงค์ ตำแหน่ง Embarkation บริษัท Star Cruises ,นางสาวเรวดี ราศิริ ตำแหน่ง Waitress บริษัท Star Cruises ,นางสาวกานติมา กงละวัล ตำแหน่ง Casino Staff บริษัท Star Cruises ,นางสาวธันย์ชนก ไชยศรีฮาด ตำแหน่ง Dream cruise เรือ Genting Dream ,นางสาวรุดาดาว ศิลปนวการ ตำแหน่ง Embarkation บริษัท Dream Cruise เรือ Genting Dream ,นายฐิติธาดา จันทรัตน์ ตำแหน่ง Bartender บริษัท Dream Cruise เรือ Explorer Dream #SPU ยืนหนึ่งเรื่องเรือสำราญ

#SPU #ม.ศรีปทุม #Dek64 #TCAS #GATPAT #ONET #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ #สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ #ศรีปทุมยืนหนึ่งเรื่องเรือสำราญ #CRUISE

132 Views

800-เรือสำราญ.jpg

kanokpong